Triết Học Ấn Độ Một Cách Tiếp Cận Mới
Tác giả: Heinrich Zimmer
Ký hiệu tác giả: ZI-H
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 181.4 - 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005618
Nhà Xuất bản: Văn hoá - Thông tin
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 579
Tình trạng: Hiện có