Lịch Sử Triết Học Ấn Độ - Kinh Văn Của Các Trường Phái Triết Học Ấn Độ
Tác giả: Doãn Chính
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 181.4 - 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005619
Nhà Xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 626
Tình trạng: Hiện có