Giải Mã Các Giấc Mộng Qua Ánh Sáng Phân Tâm Học
Tác giả: Pierre Daco
Ký hiệu tác giả: DA-P
Dịch giả: Phan Quang Định
DDC: 154.634 - 154.634 - Chuyên đề tâm lý về GIẤC MƠ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005634
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 19
Số trang: 275
Tình trạng: Hiện có