Tập Tục Và Nghi Lễ Dâng Hương
Tác giả: Thích Thanh Duệ
Ký hiệu tác giả: TH-D
DDC: 390 - 390 - Phong tục, nghi thức, phong tục học (Khoa học về văn hóa dân gian)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005675
Nhà Xuất bản: Văn hóa dân tộc
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có