Cà Phê Tư Vấn: Nghệ Thuật Khuyên Giải Người Khác
Tác giả: Lm. Giuse Trần Đình Long, sss
Ký hiệu tác giả: TR-L
DDC: 158.204 - 158.204 - Chuyên đề tâm lý giao tiếp xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005676
Nhà Xuất bản: Tủ Sách Tâm Lý
Khổ sách: 21
Số trang: 77
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có