Về Tâm Và Ý
Tác giả: Jiddu Krishnamurti
Ký hiệu tác giả: KR-J
Dịch giả: Vũ Toàn
DDC: 181.4 - 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005679
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 202
Tình trạng: Hiện có