Bàn Về Chữ "Thời" - Những Yếu Tố Của Một Triết Lý Sống
Tác giả: Francois Jullien
Ký hiệu tác giả: JU-F
Dịch giả: Đinh Chân
DDC: 115.04 - 115.04 - Chuyên đề triết học về thời gian
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005680
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 289
Tình trạng: Hiện có