Thiền Định Thiết Thực - Cho Sự Bình An Của Tâm Hồn
Tác giả: Brahma Kumaris
Ký hiệu tác giả: KU-B
Dịch giả: Lê Tâm
DDC: 294.392 7 - 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005682
Nhà Xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có