Thiền Là Gì
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Trâm
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 294.392 7 - 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005683
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005684
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có