Minh Triết Trong Ăn Uống Của Phương Đông
Tác giả: Ngô Đức Vượng
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 641 - 641 - Thức ăn, đồ uống
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005685
Nhà Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có