Phép Tĩnh Tâm
Phụ đề: Thiền Và Nghệ Thuật Đối Diện Với Cuộc Sống
Tác giả: Nguyễn Cảnh Lâm
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 294.392 7 - 294.392 7 - Thiền trong Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005686
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 108
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có