Nghệ Thuật Hiểu Thấu Tâm Lý Người Khác
Tác giả: Nguyễn Công Khanh
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 152.412 07 - 152.412 07 - Giáo dục tâm lý tình yêu nam nữ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005689
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 19
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005690
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 19
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có