Gọi Tên Thượng Đế
Nguyên tác: Pour Dier Dieu
Tác giả: Dominique Morin
Ký hiệu tác giả: MO-D
DDC: 211 - 211 - Các ý niệm về Thượng đế
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005691
Nhà Xuất bản: Tủ sách chuyên đề
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 183
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có