Tìm Hiểu Và Ứng Dụng Học Thuyết Ngũ Hành
Tác giả: Nguyễn Đình Phư
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 610 - 610 - Những khoa học về Y khoa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005692
Nhà Xuất bản: Văn hóa dân tộc
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 188
Tình trạng: Hiện có