Thần Học Về Thân Xác - Tình Yêu Con Người Trong Chương Trình Của Chúa
Tác giả: Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: GI-P
DDC: 233 - 233 - Nhân loại học - Thần học về con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005772
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Tình trạng: Hiện có