Tân Phúc Âm Hóa Lòng Thương Xót
Phụ đề: Thực Thi Và Loan Báo Lòng Thương Xót Trong Đời Sống Kitô Hữu
Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy MSV
Ký hiệu tác giả: DO-T
DDC: 248.1 - 248.1 - Linh đạo Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005776
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005850
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 301
Tình trạng: Hiện có