Gặp Gỡ Chúa Giêsu Kitô - 31 Bài Suy Niệm Hằng Ngày
Tác giả: Anphong Nguyễn Hữu Long
Ký hiệu tác giả: NG-L
DDC: 266 - 266 - Công tác truyền giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005830
Nhà Xuất bản: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 227
Tình trạng: Hiện có