Nghệ Thuật Tư Duy - Tập 1
Tác giả: Pascal Ide
Ký hiệu tác giả: ID-P
DDC: 371.3 - 371.3 - Học đường, sinh hoạt giáo dục đặc biệt, đại học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005832
Nhà Xuất bản: Medialogue
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 82
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005847
Nhà Xuất bản: Medialogue
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 82
Tình trạng: Hiện có