Xã Hội Học Tôn Giáo
Tác giả: Sabino Acquaviva
Ký hiệu tác giả: AC-S
DDC: 201 - 201 - Thần thoại tôn giáo và thần học xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005833
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Tình trạng: Hiện có