Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Gio-an (Bài Giảng Chúa Nhật Và Đại Lễ)
Tác giả: Tanila Hoàng Đắc Ánh O.P
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.5 - 226.5 - Tin Mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005838
Nhà Xuất bản: Mai Khôi
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 176
Tình trạng: Hiện có