Khát Khao Cầu Nguyện
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm Minh Anh
DDC: 248.3 - 248.3 - Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005841
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Tình trạng: Hiện có