Đức Giêsu Kitô Hẹn Gặp Tôi
Tác giả: Michel Quoist
Ký hiệu tác giả: QU-M
Dịch giả: Trọng Nhạc
DDC: 248.1 - 248.1 - Linh đạo Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005842
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 175
Tình trạng: Hiện có