Linh Đạo Linh Mục Giáo Phận
Tác giả: Lm. Giuse Lê Công Đức
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 248.1 - 248.1 - Linh đạo Kitô Giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005844
Nhà Xuất bản: Đông Phương
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005852
Nhà Xuất bản: Đông Phương
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 20
Số trang: 196
Tình trạng: Hiện có