Con Chiên Của Thiên Chúa Đấng Xóa Tội Trần Gian - T1: Người Đã Cắm Lều Giữa Chúng Ta
Phụ đề: Tĩnh Tâm Với Tin Mừng Gio-An
Tác giả: Nguyễn Công Đoan, S.J
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.5 - 226.5 - Tin Mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005845
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 193
Tình trạng: Hiện có