Mầu Nhiệm Đức Tin
Phụ đề: Tìm Hiểu Các Yếu Tố Thuộc Về Cấu Trúc Trong Nghi Thức Thánh Lễ Và Cách Chọn Bài Hát Cho Từng Phần Của Thánh Lễ
Tác giả: Lawrence J. Johnson
Ký hiệu tác giả: JO-L
DDC: 264.3 - 264.3 - Thánh lễ và rước lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005848
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 286
Tình trạng: Hiện có