Sứ Điệp Không Thể Lãng Quên
Phụ đề: Bảy Di Ngôn Cuối Cùng Của Chúa Trên Thánh Giá
Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.06 - 226.06 - Chú giải Các Sách Tin Mừng và Công Vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005849
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 335
Tình trạng: Hiện có