Sống Sinh Động Và Dồi Dào Trong Thiên Chúa
Nguyên tác: Alive In God
Tác giả: Timothy Radcliffe O.P
Ký hiệu tác giả: RA-T
DDC: 231.044 - 231.044 - Thiên Chúa, sự ý niệm về Thiên Chúa
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005866
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 504
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0005867
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 23
Số trang: 504
Tình trạng: Hiện có