Thần Học Về Thân Xác - Tình Yêu Phàm Nhân Trong Kế Hoạch Thần Linh
Phụ đề: Sự Cứu Chuộc Thân Xác Và Tính Bí Tích Của Hôn Nhân Trong Các Huấn Giáo Ngày Thứ Tư (1979-1984)
Tác giả: Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: GI-P
Dịch giả: Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 233 - 233 - Nhân loại học - Thần học về con người
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005896
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 901
Tình trạng: Hiện có