Giới Thiệu Ngôn Sứ Thánh Kinh
Phụ đề: Trào Lưu Ngôn Sứ. Bản Văn. Con Người. Sứ Điệp
Tác giả: Lm. Bernard Phạm Hữu Quang
Ký hiệu tác giả: PH-Q
DDC: 224 - 224 - Những sách ngôn sứ của Cựu ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005897
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 1181
Tình trạng: Hiện có