Krishnamurti Cuộc Đời Và Tư Tưởng T1: Krishnamurti Tinh Yếu
Tác giả: Krishnamurti
Ký hiệu tác giả: KR-
Dịch giả: Nguyễn Ước
DDC: 181.4 - 181.4 - Triết học Ấn Độ
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005927
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 544
Tình trạng: Hiện có