Phân Tâm Học Freud & Kinh Thánh
Phụ đề: Phân Tâm Học Hiểu Như Thế Nào Về Việc Ápraham Hiến Tế Isaac?
Tác giả: Marie Balmary
Ký hiệu tác giả: BA-M
Dịch giả: Vân Thúy
DDC: 150.195 2 - 150.195 2 - Chuyên đề phân tâm học Sigmund Freud
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005507
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 348
Tình trạng: Hiện có