Martin Heidegger - Vật, Xây Ở Suy Tư, Nguồn Gốc Của Tác Phẩm Nghệ Thuật, Tồn Tại Và Thời Gian (Dẫn Nhập)
Tác giả: Martin Heidegger
Ký hiệu tác giả: HE-M
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 142.785 - 142.785 - Triết học hiện sinh vô thần (Nietzsche, Sartre, Heidegger, v.v.)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005990
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 455
Tình trạng: Đang mượn