Tâm Lý Học Xã Hội Trong Cuộc Sống Hiện Đại
Tác giả: Knud S. Larsen
Ký hiệu tác giả: LA-K
DDC: 155.920 903 - 155.920 903 - Tâm lý học môi trường xã hội hiện đại
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005992
Nhà Xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 24
Số trang: 794
Tình trạng: Đang mượn