Kính Sợ Và Run Rẩy
Tác giả: Soren Kierkegaard
Ký hiệu tác giả: KI-S
Dịch giả: Nguyễn Nguyên Phước
DDC: 142.780 8 - 142.780 8 - Triết học hiện sinh theo các triết gia (Hữu Thần, Vô Thần)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0005993
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006187
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006188
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 309
Tình trạng: Hiện có