Nẻo Vào Thánh Vịnh
Phụ đề: Tìm Hiểu, Đọc Và Cầu Nguyện Với Thánh Vịnh
Tác giả: Lê Phú Hải, omi
Ký hiệu tác giả: LE-H
DDC: 223.02 - 223.02 - Thánh vịnh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006012
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 359
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006013
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 23
Số trang: 359
Tình trạng: Hiện có