Phê Phán Lý Tính Thuần Túy (Kritik Der Reinen Vernunft) - Tập 2
Tác giả: Immanuel Kant
Ký hiệu tác giả: KA-I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 142.3 - 142.3 - Triết học Phê Phán theo triết gia KANT (1724-1804)
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006019
Nhà Xuất bản: Văn học
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 674
Tình trạng: Hiện có