Hiện Tượng Học Tinh Thần (Phanomenologie Des Geistes) - Tập 1
Tác giả: G. W. F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 128.2 - 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006022
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 806
Tình trạng: Hiện có