Hiện Tượng Học Tinh Thần (Phanomenologie Des Geistes) - Tập 2
Tác giả: G. W. F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
DDC: 128.2 - 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006023
Nhà Xuất bản: Trẻ
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 831
Tình trạng: Hiện có