Các Nguyên Lý Của Triết Học Pháp Quyền
Tác giả: G. W. F. Hegel
Ký hiệu tác giả: HE-G
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 141.7 - 141.7 - Triết học chính trị
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006024
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 914
Tình trạng: Hiện có