Lịch Sử Triết Học - Tập 1
Phụ đề: Triết Học Cổ Đại Và Trung Đại
Tác giả: Johannes Hirschberger
Ký hiệu tác giả: JO-H
Dịch giả: Dương Anh Xuân và Thánh Pháp
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006025
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 650
Tình trạng: Hiện có