Lịch Sử Triết Học - Tập 2
Phụ đề: Triết Học Cận Đại Và Hiện Đại
Tác giả: Johannes Hirschberger
Ký hiệu tác giả: JO-H
Dịch giả: Đoàn Kim Cúc, Vũ Hoàng Lan Phương...
DDC: 109 - 109 - Lịch sử triết học theo địa lý, thời gian, nhân vật
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006026
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 24
Số trang: 907
Tình trạng: Hiện có