Từ Điển Triết Học Ấn Độ Giản Yếu
Tác giả: Doãn Chính
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 103 - 103 - Từ điển và bách khoa từ điển triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006027
Nhà Xuất bản: Khoa học - xã hội
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 572
Tình trạng: Đang mượn