Siêu Hình Tình Yêu - Siêu Hình Sự Chết
Tác giả: Arthur Schopenhauer
Ký hiệu tác giả: SC-A
Dịch giả: Hoàng Thiên Nguyễn
DDC: 128.2 - 128.2 - Tinh thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001506
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006037
Nhà Xuất bản: Dân Trí
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 20
Số trang: 178
Tình trạng: Hiện có