Phương Pháp Luận Dân Dã
Tác giả: Alain Coulon
Ký hiệu tác giả: CO-A
Dịch giả: Lê Minh Tiến
DDC: 301 - 301 - Xã hội học và Nhân chủng học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0001033
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006038
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 20
Số trang: 206
Tình trạng: Hiện có