Cái Ác - Một Thách Thức Đối Với Triết Học Và Thần Học
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu tác giả: RI-P
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 128.4 - 128.4 - Các chuyên đề về Nhân học trong Triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006039
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 98
Tình trạng: Hiện có