Cái Bi
Tác giả: Karl Jaspers
Ký hiệu tác giả: JA-K
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
DDC: 128.4 - 128.4 - Các chuyên đề về Nhân học trong Triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0004376
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006040
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 20
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006172
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Tình trạng: Hiện có