Bàn Về Linh Hồn
Phụ đề: Tác Phẩm Triết Học Kinh Điển
Tác giả: Aristotle
Ký hiệu tác giả: AR-
Dịch giả: Lan Anh
DDC: 110 - 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006041
Nhà Xuất bản: Đà Nẵng
Năm Xuất bản: 2023
Khổ sách: 18
Số trang: 243
Tình trạng: Hiện có