Hiện Tượng Con Người
Tác giả: Teilhard De Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-T
Dịch giả: Đặng Xuân Thảo
DDC: 128 - 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0003248
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 221OP0006042
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 548
Tình trạng: Hiện có