Ý Thức Luận
Phụ đề: Essai Sur Les Données Immédiates De La Conscience
Tác giả: Henri Bergson
Ký hiệu tác giả: BE-H
DDC: 143 - 143 - Học thuyết Bergson và học thuyết trực giác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006046
Nhà Xuất bản: Đại học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 268
Tình trạng: Hiện có