Vật Chất Và Kí Ức
Phụ đề: Matière Et Mémmoire
Tác giả: Henri Bergson
Ký hiệu tác giả: BE-H
Dịch giả: Cao Văn Luận
DDC: 143 - 143 - Học thuyết Bergson và học thuyết trực giác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 221OP0006047
Nhà Xuất bản: Đại học Sư Phạm
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 389
Tình trạng: Hiện có